Eerste hulp omvat de essentiĆ«le handelingen en procedures die worden toegepast bij een noodsituatie of letsel voordat professionele medische hulp beschikbaar is. Het doel van Eerste Hulp is om het leven te redden, verdere verwondingen te voorkomen en de toestand van het slachtoffer te stabiliseren totdat professionele medische hulp arriveert.

Eerste hulp kan worden verleend door getrainde professionals, zoals medische hulpverleners, verpleegkundigen of artsen, maar ook door getrainde niet-medische personen, zoals EHBO'ers (Eerste Hulp Bij Ongelukken) en/of Bedrijfshulpverleners (BHV'ers). Het kan bestaan uit eenvoudige handelingen zoals het stelpen van bloedingen, het aanbrengen van verbanden, het immobiliseren van gebroken botten, het beademen van een persoon of het uitvoeren van reanimatie bij een hartstilstand (dan ook Burgerhulpverleners) .

Eerste Hulp kan cruciaal zijn om levens te redden of de uitkomst van een noodsituatie te verbeteren, vooral in afwachting van de komst van professionele medische zorg. Het is belangrijk om te benadrukken dat Eerste Hulp geen vervanging is voor professionele medische behandeling, maar een tijdelijke maatregel om de situatie te stabiliseren en de beste overlevingskansen te bieden.

Eerste Hulp kan verschillende elementen omvatten, afhankelijk van de aard van het letsel of de noodsituatie. Hier zijn enkele veelvoorkomende aspecten van eerste hulp:

 1. Beoordeling van de situatie: Het evalueren van de omgeving en het inschatten van de veiligheid voor zowel het slachtoffer als de hulpverlener.

 2. Bewustzijnscontrole: Het controleren van het bewustzijn van het slachtoffer en het handhaven van de luchtweg.

 3. Bloedingen stoppen: Het beheersen van bloedingen door directe druk uit te oefenen op de wond met behulp van verbanden of kledingstukken.

 4. Reanimatie (CPR): Het toepassen van levensondersteunende technieken, zoals cardiopulmonale resuscitatie (CPR), bij een slachtoffer dat geen tekenen van bewsustzijn en ademhaling vertoont.

 5. Stabiele zijligging: Het positioneren van bewusteloze slachtoffers in een stabiele zijligging om de luchtweg open te houden.

 6. Verband aanleggen: Het aanbrengen van verband om wonden te bedekken en te beschermen tegen infecties.

 7. Immobilisatie van breuken: Het fixeren of ondersteunen van gebroken botten of gewrichten met behulp van spalken of improvisatiemiddelen.

 8. Omgaan met brandwonden: Het koelen van brandwonden met lauw water en het bedekken ervan met een schone doek of verband.

 9. Verstikking: Het uitvoeren van schouderslagen en buikstoten bij een slachtoffer dat zich verslikt heeft en niet meer kan ademen.

 10. Basiskennis van medicijnen: Het toedienen van noodmedicatie zoals epinefrine bij een ernstige allergische reactie (anafylaxie) indien nodig.

Het is belangrijk op te merken dat het verlenen van Eerste Hulp geen vervanging is voor professionele medische zorg, maar een tijdelijke maatregel is om de toestand van het slachtoffer te stabiliseren totdat medische professionals arriveren. Het volgen van een gecertificeerde Eerste Hulp cursus wordt sterk aanbevolen om de juiste kennis en vaardigheden te verkrijgen om adequaat te kunnen handelen in noodsituaties.

In Nederland zijn er vershillende organisaties waarbij je een cursus Diploma EersteHulp kan volgen:

 1. Het Oranje Kruis
 2. Het Rode Kruis
 3. Emergency First Response (EFR)